Noteikumi

Noteikumi

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam Koncertkupols SIA "ES&ME" reģistrācijas numurs  LV40203351004 Juridiskā adress O.Vācieša ielā 49-3, faktiskā adrese Ceriņi, Jaunjelgava, turpmēk tekstā PĀRDEVĒJS.

PĀRDEVĒJAM ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

Distances līgums 

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču PĀRDEVĒJS un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam pasākumu biļetes, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

 

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Apmaksātais rēķins kalpo arī kā pasākumu biļete, atsevišķi izdrukāta vai elektroniski sagatavota biļete piegādāta netiek.

Nopirktās biļetes atpakaļ pieņem un/vai maina tikai pasākuma atcelšanas/pārcelšanas gadījumā.

Pērkot biļeti, Pircējs piekrīt pasākuma rīkotāja noteiktajiem pasākuma norises vietas iekšējās kārtības noteikumiem.

PĀRDEVĒJS saskaņā ar Civillikuma 1773. un 1774. pantu neuzņemas nejaušības risku un biļetes nominālo vērtību neatmaksā gadījumos, kad pasākums atcelts nejauša notikuma vai nepārvaramas varas (karadarbība, dabas katastrofas, epidēmijas, nemieri, streiki, varasiestāžu akti u.c.) dēļ.

Datu apstrāde un privātuma politika

  1. Lietotājs labprātīgi piekrīt sniegt ziņas par sevi, kuras ir nepieciešamas biļešu iegādei interneta veikalā.
  2. Lietotājs pats ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.
  3. Lietotāja sniegtās ziņas Pārdevējs izmanto tikai Pircēja interesēs saskaņā ar publicētajiem datu apstrādes principiem. Trešajām personām ziņas par Pircēju ir pieejamas tikai LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.