Noteikumi

Noteikumi

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam Koncertkupols (UK reģistrēts uzņēmums Magic Printing Boutique Limited ), registered by Company House Cardiff 12630860 Adrese: Salford, Pendleton Way, St. James House M6 5FW, UK turpmēk tekstā PĀRDEVĒJS.

PĀRDEVĒJAM irrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

Distances līgums 

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču PĀRDEVĒJS un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam pasākumu biļetes, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

 

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, sertifikātu pasūtāmo preču veidu un saņemšanu. Pircējam iespēja veikt apmaksu par preci, ko izmanto Interneta veiklā iestrādātos programmu rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Apmaksātais rēķins kalpo arī kā pasākumu biļete, izdrukāta vai elektroniski sagatavota biļete piegāde netiek.

Nopirktās biļetes atpakaļ pieņem un/vai maina tikai pasākuma atcelšanas/pārcelšanas gadījumā.

Pērkot biļeti, Pircējs piekrīt pasākuma rīkotāja noteiktajam pasākuma norises vietas iekšējās kārtības noteikumiem.

PĀRDEVĒJS saskaņā ar Civillikuma 1773. un 1774. pantu neuzņemas nejaušības risku un biļetes nominālo vērtību neatmaksājamās situācijās, kad pasākums atcelts nejauši notikums vai nepārvaramas varas (karadarbība, dabas katastrofas, epidēmijas, nemieri, streiki, varasiestāžu akti u.c.).

Datu apstrāde un privātuma politika

  1. Lietotājs labprāt piekrīt sniegt ziņas par sevi, kuras ir nepieciešamas biļešu iegādei interneta veikalā.
  2. Lietotājs pats ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.
  3. Lietotāja sniegtās ziņas Pārdevējs izmanto tikai Pircēja interesēs saskaņā ar publicētajiem datu apstrādes principiem. Trešajām personām ziņas par Pircēju ir pieejamas tikai LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.